Rezultatele financiare
Raport audit 2016

Raport comisiei de cenzori 2016

Raport anual 2016

Raport conducerii 2016

Raport audit 2017

Raport anual 2017

Raport conducerii 2017

Raport financiar trimestru I 2018

Registrul Agentilor de Asigurare

Publicare pe 26.04.2019
Codul de guvernanta corporativa

Declaratia de guvernanta corporativa

Raportul auditorului

Raportul conducerii

Raportul financiar

Raportul anual

Raportul trimestrial 2019

Repartizare 2018

Publicare pe 13.07.2020
Raportul Anual 2019

Raportul Anual al conducerii

Raportul Auditorului independent

Situatiile financiare

Publicare pe 01.09.2020
Raport Semestrial

Publicare pe 09.12.2020
Raport intermediar
SiteHeart


citeste contractul

citeste contractul

citeste contractul

citeste contractul

© 2012 Compania de Asigurări "Moldova-Astrovaz" SA