Odihna sub răspunderea noastră

ASIGURAREA MEDICALĂ - garantează persoanelor asigurate acordarea serviciilor medicale clinice de ambulatoriu, staţionar, precum şi a serviciilor medicale complexe (ambulatoriu şi staţionar), prestate de specialişti de înaltă calificare din Republica Moldova şi peste hotarele ţării.

Scopul asigurării medicale constă în acoperirea cheltuielilor ce ţin de serviciile medicale de urgenta de care a beneficiat asiguratul în cazul unui accident sau boala aparută spontan în perioada aflării în afara hotarelor Republicii Moldova, deasemenea se acopera şi cheltuielile de evacuare a persoanei şi repatriere în cazul decesului.

Obiectul contractului este asigurarea riscurilor care pun în pericol viaţa şi sănătatea asiguratului în timpul aflării lui în afara hotarelor Republicii Moldova.

Acoperă: costul de îngrijile medicale şi serviciile oferite asiguratului in cazul asigurat.

Zona de acoperire: în orice punct al lumii.

Perioada de asigurare: începind cu 1 zi pină la 365 zile.

Limita de raspundere: 15000 / 30000 / 50000 Euro.
SiteHeart


citeste contractul

citeste contractul

citeste contractul

citeste contractul

© 2012 Compania de Asigurări "Moldova-Astrovaz" SA