Noi purtăm răspunderea pentru dumnevoastră

Asigurarea de răspundere civila facultativă a autovehiculelor care activează în domeniul transportării incarcaturilor la nivel internaţional şi naţional

Este acoperită prin asigurare răspunderea civilă contractuală a Asiguratului, în calitatea sa de transportator internaţional de mărfuri pe şosele, aşa cum rezultă din Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR) semnată la Geneva pe data de 19.05.1956. Se acordă despăgubiri pentru pierderea/avarierea mărfurilor pe timpul unui transport executat pe şosele. Sunt acoperite, până la limita răspunderii menţionată în contractul de asigurare şi cheltuielile rezonabile, efectuate pentru prevenirea producerii avarierii mărfurilor ce ar putea intra sub incidenţa poliţei de asigurare.

Asiguratorul este raspunzător pentru toate cererile rezultate din prejudiciu şi / sau deteriorare a mărfii, întarzieri la livrare, precum şi emiterea mărfurilor la destinatar greşit

Riscurile de asigurare: pierderea totală sau parţială a încarcaturii sau dăunării, din momentul începerii transportării, precum şi excesul de timp de livrare, care prevede o amenda de 500.000 de dolari SUA.

Acoperă:

1. pierderea toatală sau partială a încărcăturii.

2. deteriorarea încărcăturii apărută din momentul începerii transportării şi pîna la livrare.

3. trecerea perste limita de timp a livrării.

Prima de asigurare se calculează din:

1. ca procent din suma totală a vagoanelor declarate de transportator/expeditor.

2. ca o plată fixă pentru fiecare unitate de transport.
SiteHeart


citeste contractul

citeste contractul

citeste contractul

citeste contractul

© 2012 Compania de Asigurări "Moldova-Astrovaz" SA