Furtul maşinii este simplu, mai siplu este să o asiguri

Compania propune deţinătorilor de autovehicule înregistrate în Republicii Moldova asigurarea complexă „AUTO-CASCO” şi despăgubeşte daunele parvenite în rezultatul:

 • accidentelor rutiere;
 • ciocnirii, lovirii cu obiecte străine(pietre, copaci şi altele);
 • incendiilor şi calamităţilor naturale: inundaţii, furtuni, uragane, cutremur de pămînt;
 • acţiunilor ilegale ale persoanelor terţe, inclusiv furtul autovehiculului şi a părţilor componente ale acestuia.

Tarif de asigurare se calculează luînd în consideraţie dorinţele şi necesităţile clientului, vîrsta acestuia precum şi anul de fabricare al automobilului, numărul persoanelor admise la conducerea automobilului, limite teritoriale de acoperire ale asigurării, pachetul riscurilor asumate de către companie şi variază de la 1,5% pînă la 6,5% din preţul automobilului. Avantajele asigurării CASCO:

 • program complex care oferă posibilitatea acordării reducerilor de la 10% pînă la 40%, inclusiv reduceri pentru lipsa accidentelor, precum şi pentru clienţii noi;
 • deplasarea expertului la faţa locului accidentului (la nivel de republică);
 • acordarea despăgubirilor de asigurare fără aplicarea uzurii şi prin transfer;
 • posibilitatea utilizării serviciilor de evacuare automobilului avariat;
 • achitarea primei de asigurare în rate;
 • consultaţii juridice gratuite;
 • colaborare cu staţiile specializate de reparaţie auto;
 • achitarea în termen (de la 3 zile la 10 zile) a despăgubirilor de asigurare în mărimea prejudiciului real.

Asigurarea transportului în baza de contract CASCO (sau "CASCO deplin") prevede asigurarea riscurilor incluse în conceptul de "prejudiciu" şi "jaf".

Compania de asigurări poarta raspundere faţă de proprietarii transporturilor asigurate "Autocaso" şi acesta raspundere consta în suma asigurată care se stabileşte în baza costului total a transportului cu calcularea uzurii la momentul încheierii contractului. Despagubirea maximală se stabileste în cazul recunoasterii pierderii totale, reparaţie imposibila, furt, jaf, acţiuni frauduloase şi escrocherie.

Poliţa Autocasco permite proprietarului să obţina recompensă pentru reparatia transportului sau furtul acestuia.

Să stabilim ce este daună şi furt

"DAUNA" reprezintă potentialul risc de deteriorare, pierdere totală sau distrugerea părţilor funcţionale după principiile ce urmează:

1. accident rutier care include tamponarea automobilelor, lovituri, căderi sau răstrurnarea transportului

2. în cazul incendiilor sau auto-aprinderea transportului

3. explozie

4. calamitatilor naturale (doar cele care sunt recunoscute de catre instituţiile meteorolgice)

5. căderea pe automobil a obiectelor straine

6. acţiunilor antiincendiiere, efectuate de persoanele terţe, şi furtul parţilor componente ale transportului

"FURT" reprezintă potenţialul risc de pierdere a transportului ca urmare a furtului

Asigurarea CASCO ofereă şi posibilitatea de CASCO deplin - asigurare pentru "DAUNE" şi "FURT", sau CASCO parţial pentru "DAUNE"

Asgurarea autocasco prevede cîteva tipuri de achitare a despăgubirilor:

1. repararea integrală sau partială a vehiculului

2. achitarea sumei asigurate in echivalent de valută

3. compensaţii băneşti pentru proprietarii care deja au efectuat reparaţii (se calculeaza şi lucrul efectuat şi cheltuielile pentru procurarea pieselor)

In caz de accident este necesar sa va prezentati la compania de asigurare cu actele indicate mai jos:
 • Polita de asigurare si contractul
 • Certificatul de inmatriculare
 • Permis de conducere
 • Revizia tehnica
 • Buletin de identitate
 • Prezentarea automobilului pentru examinareSiteHeart


citeste contractul

citeste contractul

citeste contractul

citeste contractul

© 2012 Compania de Asigurări "Moldova-Astrovaz" SA