Simte apărarea

ASIGURAREA BUNURILOR PERSOANELOR JURIDICE – a întreprinderilor şi societăţilor (clădiri, construcţii, materie primă şi producţie finită) garantează activitatea societăţii fără pierderi ce pot apărea în situaţia parvenirii cazului de asigurare, iar asigurarea de ipotecă garantează dezvoltarea afacerii fără pierderi.

ASIGURAREA BUNURILOR PERSOANELOR FIZICE Asigurarea obiectelor aflate în proprietate (apartamente, vile, garajuri, mobilă, electrocasnice) este garanţia protecţiei investiţiilor Dvs. Contractul de asigurare vă costă un preţ destul de modest în comparaţie cu mijloacele financiare pe care le-aţi investit la procurarea bunurilor şi vă oferă garanţia împotriva pierderilor care rezultă din acţiunile ilegale ale persoanelor terţe, calamităţilor naturale şi incendiilor.

ASIGURAREA DE IPOTECĂ nu este doar posibilitatea obţinerii garanţiei privind integritatea patrimoniului (ceea ce presupune îndeplinirea obligatorie a condiţiilor băncii, care acordă creditul ipotecar), ci şi asigurarea riscului, care pot aduce la imposibilitatea achitării creditului ipotecar. Asigurarea de ipotecă cuprinde două categorii de servicii: (1) asigurarea pierderii temporare a capacităţii de muncă şi (2) asigurarea nemijlocit a bunurilor ipotecare. Primul serviciu garantează că chiar dacă din diferite cauze veţi pierde temporar posibilitatea achitării din cauza incapacităţii de muncă în perioada de creditare (acest termen fiind, de 10-20 ani), nu veţi pierde bunul gajat deoarece primiţi compensare care va garanta achitarea creditului ipotecar. Al doilea serviciu protejează bunurile Dvs. împotriva pierderii sau deteriorării cauze neprevăzute.

Apărarea: Asiguratorul oferă protecţie de asigurare împotriva daunelor sau distrugerea de bunuri a Asiguratului, ca urmare a riscurilor de asigurare.

Suma asigurată este stabilită pe baza valorii reale (inclusiv deprecierea) obiectului predestinat asigurării, la data încheierii contractului.

Acoperă daunele aduse proprietaţii ca rezultat a:

1. Incendiu.
2. Explozie.
3. Furtuna.
4. Alte calamităţi naturale.
5. Energie atomară.
6. Alunecări de teren.

Avantaje: proprietatea este protejată, iar în caz de avarie, costurile sunt suportate de către asigurator, în acelasi timp asigurară stabilitea financiară.
SiteHeart


citeste contractul

citeste contractul

citeste contractul

citeste contractul

© 2012 Compania de Asigurări "Moldova-Astrovaz" SA