Fără griji

Asigurarea Lucrătorilor de accidente

Tipul dat de asigurare include achitarea unor sume suplimentare la indemnizaţiile acordate de fondul social de asigurare, astfel persoana care a avut de suferit are posibilitatea de a beneficia de un tratament calitativ.

Accident - este un eveniment imprevizibil care este ca urmare a unor acţiuni ale factorilor externi, fără cunoştinţă sau acordul asiguratului. Ca urmare a accidentelor asiguratul suferă traumatisme sau chiar deces. Factorii externi care pot provoca accidente sunt: incendii, explozii, electrocutarea, căderile, calamităţile naturale, intoxicatii, arsuri, accidente rutiere etc.

Nu sunt considerate accidente situaţiile care au fost create de bolile transmise pe cale ereditara, cronice sau acute, deasemenea bolile infecţioase şi intoxicaţiile alimentare.
SiteHeart


citeste contractul

citeste contractul

citeste contractul

citeste contractul

© 2012 Compania de Asigurări "Moldova-Astrovaz" SA